ШКІЛЬНА РАДА
при Українському Конґресовому Комітеті Америки
UKRAINIAN EDUCATIONAL COUNCIL
 
 
ОПІКУНЧІ УСТАНОВИ АБО БАТЬКІВСЬКІ КОМІТЕТИ

 

Завдання
Співпраця зі школою
Відношення Шкільної Ради
Призначення чи звільнення директора в існуючих школах
Призначення чи звільнення вчителів
Фінанси
Представництво в Шкільній Раді

 

Завдання

Кожна українська громада повинна утримувати школу українознавства. Цією школою чи садочком мусять піклуватися не тільки батьки дітей; ними повинні піклуватися всі громадяни, бо майбутність нашої молоді, а тим самим і української громади, це справа нас усіх. Тому громада через опікунчу установу (спонзор школи), мусить дати моральну і матеріяльну підтримку школам українознавства. Відповідальність за навчально-виховний процес несе Шкільна Рада.
Кожна школа мусить мати Опікуна (Спонзора), або Батьківський комітет, котрий є спонзором школи. Чисельні (великі) школи повинні б мати спонзора і батьківський комітет. В такому випадку спонзор (опікун) делеґує деякі права батьківському комітетові, котрий їх виконує згідно зі своїм правильником і безпосередньо відповідає за них перед спонзором, а спонзор перед Шкільною Радою. Статути та правильники спонзора та батьківського комітету мусять бути представлені Шкільній Раді до затвердження. Обов'язки опікунчої установи чи батьківського комітету відносно школи, а тим самим і Шкільної Ради мусять бути усталені в їх правильнику або статуті.

Правильник чи статут опікунчої установи як і батьківського комітету мусить погоджуватися зі статутом Шкільної Ради.


 

Співпраця опікунчої установи чи батьківського комітету зі школою

Опікунча установа чи батьківський комітет, беручи під увагу добро школи, мусять тісно співпрацювати з директором, вчителями, а тим самим і Шкільною Радою.

Директор повинен брати участь у засіданнях опікунчої установи чи батьківського комітету.


 

Шкільна Рада у відношенні до опікунчої установи базується на таких принципах:

Опікунча установа чи батьківський комітет дбає:
— про фінансове забезпечення школи;
— про задовільне приміщення школи;
— щоб школа мала бібліотеку, зорові навчальні матеріяли, фінансування імпрез, прогульок, фінансові видатки дирекції та вчителів, закуп технічного виряду, канцелярії та формулярів (свідоцтва, денники);
— про чергування під час навчання.

Опікунча установа чи батьківський комітет дотримується заряджень та правильника Шкільної Ради, яка є найвища керівна установа для шкіл українознавства в її системі.


 

Призначення чи звільнення директора в існуючих школах

Педагогічний дорадник школи з педагогічним колективом школи, опікунчою установою чи батьківським комітетом пропонують Шкільній Раді кандидата на посаду директора школи. До Управи Шкільної Ради  пересилається  протокол  зборів педагогічного колективу школи, протокол засідання батьківського комітету по даному питанню.
Якщо опікунча установа чи батьківський комітет бажає зміни директора, Шкільна Рада повинна бути про це своєчасно повідомлена з долученням протоколу батьківських зборів, на яких були присутні більшість батьків.
Якщо директор резиґнує з своєї посади, він повинен заздалегідь (3-4 місяці) письмово повідомити про це Шкільну Раду, педагогічного дорадника, батьківський комітет чи опікунчу установу.
Суперечки між опікунчою установою, батьківським комітетом і директором, в першу чергу, лагодить педагогічний дорадник. Якщо питання й надалі залишається невирішеним, школа звертається до Шкільної Ради.
Без відома і згоди Шкільної Ради опікунча установа чи батьківський комітет не може звільнити чи призначити директора школи.

Директор зобов'язаний прикладати всіх зусиль для якнайкращої співпраці з опікунчою установою чи батьківським комітетом.


 

Призначення чи звільнення вчителів

Директор школи приймає на працю нових вчителів, підписує з ними контракти на один рік та представляє їх опікунчій установі чи батьківському комітету.

У випадку розбіжностей учитель має право звернутись до Шкільної Ради.


 

Фінанси

Опікунча установа чи батьківський комітет відповідає за фінансове забезпечення школи, а саме:
— оплата приміщення.
— Закуплення потрібних приладь.
— Фінансування імпрез.
— Розрахунки з Шкільною Радою.
— Оплата за учнів та передплата журналу "Рідна школа"
— оплата предсідника іспитової комісії кінцевих іспитів.
— закупи книжок та формулярів.
— разом з директором школи розробляє бюджет школи для ведення шкільного року.

Контроль за фінансовою діяльністю школи проводить контрольна комісія опікунчої установи чи контрольна комісія батьківського комітету. Про результати контрольних перевірок директор повинен бути письмово повідомлений.


 

Представництво в Шкільній Раді

Опікунча установа чи батьківський комітет висилає одного делеґата, з повним правом вибору і голосу на загальні збори Шкільної Ради.
Делеґат мусить бути письмово зголошений до Шкільної Ради за один місяць перед загальними зборами.
Кошти подорожі, нічліг та харчування оплачує опікунча установа, чи батьківський комітет.

Якщо школа має заборгованість перед Шкільною Радою, то її делеґат не має права голосу.